ROI®-model

De Bedrijfs Coaching aanpak heeft als uitgangspunt het ROI®-model. Dit bedrijfskundige-model heeft als basis het boek Good to Great van Jim Collins. Zijn talloze onderzoeken en theoretische beschouwingen heb ik aangevuld met mijn praktijkervaringen bij bedrijfsontwikkelings-trajecten.

Hierbij geldt altijd de heldere filosofie: "dat jij als ondernemer te allen tijde centraal staat".

Richten
Samen zoeken wij eerst naar een strategie die werkelijk bij jouw passie en talent past.

Omvormen
Aansluitend wordt gezamenlijk het omvormingstraject in werking gezet (de cultuur).

Inrichten
Daarna kan de interne bedrijfsorganisatie hier verder op worden ingericht (de structuur).

Op coachende wijze wordt de Passie en het Talent van alle betrokkenen naar boven gehaald.

Zo komt er in het bedrIijf een positieve flow en optimaal Rendement (levensgeluk, financieel etc.).