Coaching

De BedrijfsCheckup abonnementen heb ik in het leven geroepen, om als bedrijfskundig coach de ondernemer en zijn medewerkers op een praktische en inspirerende wijze te kunnen begeleiden tijdens het realiseren van hun ontwikkelingsdoelen. Dus stimuleren van de:

Persoonlijke- & zakelijke ontwikkeling

Er is altijd iets moois in een bedrijf. Als de ondernemer dat helder belicht en hij vertrouwd op zijn passie / droom, dan straalt dat af op de medewerkers. Er ontstaat een gezamenlijk doel, waardoor zij en de klanten zich verbonden voelen met het bedrijf en met elkaar. Met zo'n basis kan je echt  "Een sprong vooruit maken",  precies zoals in het boek 'Good to Great' van Jim Collins staat beschreven.

Het resultaat is: een succesvol bedrijf, dat continu boven de benchmark blijf presteren!

BedrijfsCheckup abonnementen stimuleren die topprestatie

Op gezette tijden (bijvoorbeeld: vier, zes of acht BC-sessies per jaar) intensief met elkaar van gedachten wisselen, maakt het grote verschil. Vooral die regelmaat zorgt ervoor dat er ook werkelijk iets gebeurt. Periodiek klankborden geeft richting en 'rust'!

Daarnaast is er tussentijds de mogelijkheid om dringende issues telefonisch of per mail voor te leggen.

BedrijfsCheckup abonnementen zijn hèt alternatief voor een formele commissarisfunctie.

Abonnementen overzicht