Referenties

Door het vertrouwelijke karakter van mijn activiteiten, is het niet mogelijk om uitgebreid en gedetailleerd weer te geven welke diverse activiteiten ik heb uitgevoerd op het gebied van Business Coaching. Hieronder geef ik globaal de contouren weer.

Indicatie van de uitgevoerde opdrachten

 • Omvormen van bedrijven in het kader van Resultaat-Gericht-Samenwerken (RGS).
 • Als sparringpartner klankborden met ondernemers over de bedrijfsontwikkelingen.
 • De medewerkers 'on-the-job 'coachen met als resultaat meer 'flow' in het bedrijf.
 • Het ondersteunen bij het behalen van het Vast-Goed-Onderhoud (VGO)-keurmerk.
 • Interne bedrijfsovernames (vader-zoon/dochter situatie of management buy-out).
 • Samen met accountants/notarissen begeleiden van externe bedrijfsovernames.

Vier tekstgedeelten uit mailberichten van de relatiekring

 • Wat is het heerlijk om met iemand te spreken die de antwoorden heeft of geeft op vragen die ik mezelf nog moet stellen.
 • De kennisoverdracht en sturing die jij als coach geeft, heeft mij de kennis en kunde gegeven voor dit visiedocument.
 • Ik wil nogmaals benadrukken dat ik nooit zo ver zou zijn gekomen als waar ik nu sta, indien jij er niet was geweest.
 • Heb het gevoel dat dit jaar de omslag gaat komen en kijk ernaar uit met jou positief aan de bedrijfsontwikkeling te werken. 
 • Ik wil graag aan je laten weten, dat wij mede door jouw inspirende begeleiding de wind nu heerlijk in de rug hebben.

Meerdere klanten hebben mij toegezegd, dat zij bereid zijn als referent toekomstige opdrachtgevers persoonlijke informatie te verschaffen.

Is er behoefte aan die informatie, laat het weten en dan breng ik jullie met elkaar in contact.