Referenties

Door het vertrouwelijke karakter van mijn activiteiten, is het niet mogelijk om uitgebreid en gedetailleerd weer te geven welke diverse activiteiten ik heb uitgevoerd op het gebied van bedrijfskundige coaching. Hieronder geef ik alleen globaal de contouren weer.

Indicatie van de uitgevoerde opdrachten

 • Omvormen van bedrijven in het kader van Resultaat-Gericht-Samenwerken (RGS)
 • Als sparringpartner klankborden met ondernemers over de bedrijfsontwikkelingen
 • Hun medewerkers 'on-the-job 'coachen met als resultaat meer 'flow' in het bedrijf
 • Het ondersteunen bij het behalen van het Vast-Goed-Onderhoud (VGO)-keurmerk
 • Een dreigend faillissement zorgzaam laten verlopen met een succesvolle doorstart
 • Interne bedrijfsovernames (vader-zoon/dochter situatie of management buy-out)
 • Samen met accountants/notarissen begeleiden van externe bedrijfsovernames

Vier tekstgedeelten uit mailberichten van de relatiekring

 • Wat is het heerlijk om met iemand te spreken die de antwoorden heeft of geeft op vragen die ik mezelf nog moet stellen.
 • De kennisoverdracht en sturing die jij als coach geeft, heeft mij de kennis en kunde gegeven voor dit visiedocument
 • Ik wil nogmaals benadrukken dat ik nooit zo ver zou zijn gekomen als waar ik nu sta, indien jij er niet was geweest.
 • Ik wil graag aan je laten weten, dat wij mede door jouw inspirende begeleiding de wind nu heerlijk in de rug hebben.

Meerdere klanten hebben mij toegezegd, dat zij bereid zijn als referent toekomstige opdrachtgevers persoonlijke informatie te verschaffen.

Is er behoefte aan die informatie, laat het weten en ik breng jullie met elkaar in contact.