Van Berkel-BC, Molenlaan 15, 2103 AD  Heemstede     M 06-53279930   T 023-5479577   www.vbbc.nl   info@vbbc.nl

Home Welkom Kennismaking Inspiratie Bedrijfskunde Coaching Referenties Tarieven Contact

ReferentiesDoor het vertrouwelijke karakter van mijn activiteiten, is het niet mogelijk om uitgebreid en gedetailleerd weer te geven welke activiteiten ik recent heb uitgevoerd op het gebied van coaching. Hieronder geef ik alleen globaal de contouren weer.


Indicatie van de uitgevoerde opdrachten


- Omvormen van bedrijven in het kader van het Resultaat-Gericht-Samenwerken

- Interne bedrijfsovernames (vader-zoon/dochter situatie of management buy-out)

- Samen met accountants/notarissen structureren van externe bedrijfsovernames

- Een dreigend faillissement zorgzaam laten verlopen met een succesvolle doorstart

- Als sparringpartner jonge en/of jongdenkende ondernemers adviseren en coachen


Drie tekstgedeelten uit mailberichten van de relatiekring


De kennisoverdracht en sturing die jij als coach geeft, heeft mij de kennis en kunde gegeven voor dit visiedocument

Je gaf aan dat jij als professional niets kunt aannemen, anders zou ik je een paar mooie flessen wijn gunnen

Ik wil graag laten weten aan je dat mede door jouw inspanningen, wij de wind heerlijk in de rug hebben.

                            

Enkele klanten hebben aangegeven bereid te zijn toekomstige (potentiele) opdrachtgevers te woord te willen staan om zo als
referentie te dienen. Als er behoefte is aan deze persoonlijke informatie, laat het weten en ik breng jullie met elkaar in contact.